Het dagelijks besturen van een gemeente vergt o.a. een krachtdadig, sociaal en ondernemingsvriendelijk beleid. Hieronder kan u in het kort ons verkiezingsprogramma vinden dat 5 slagzinnen bevat. Aan de bijhorende thema's willen wij als Open Vld Plus de komende legislatuur hard werken.

Balen-Olmen verdient MEER.

Sport

Onze gemeente verdient meer mogelijkheden voor onze kinderen en jeugd om te sporten. Zo is er het gemis aan een overdekt zwembad, waardoor alle scholen moeten uitwijken naar de buurgemeenten. We kunnen dit oplossen zonder kosten voor de inwoners.

Middenstand

Balen-Olmen verdient ook meer aandacht voor de lokale handelaars. Onze “middenstand” moeten we koesteren. In samenwerking met grotere bedrijven en door de integratie in onze centra.

Transparantie

Meer transparantie en dus duidelijkheid bij de besteding van het gemeentebudget is iets waar wij al jaren om vragen. Helaas gaat het niet de goede richting uit.

Balen-Olmen verdient BETER.

Natuurbeheer

Ons dorp verdient een beter natuurbeheer. Een beter natuurbeheer in samenspraak met de bewoners. Niet zomaar een overstromingsgebied instellen door de grachten niet meer te ruimen. Of niet zonder meer ontwikkeling tegen houden omdat er een zeldzame libelle boven het water zweeft. Neen, een rationeel natuurbeleid. Waar mens en natuur op lange termijn beter van worden. En die visie heeft OpenVLD Plus.

Cultuur

Balen-Olmen verdient een beter cultuurbeleid waar de middelen beter worden gebruikt en er een breder publiek wordt aangetrokken.

Financiën

Maar vooral verdient onze gemeente een beter en gezonder financiëel beleid. Een betere aanwending van de middelen en, indien mogelijk, mischien wel een verlaging van de gemeentebelasting tot op het niveau van de omliggende gemeenten.

Balen-Olmen verdient RESPECT.

Sluikstorten

Natuurlijk verdient onze gemeente respect. Logisch hoor ik u zeggen. En dat is ook zo. Maar ook respect voor onze omgeving. Door bijvoorbeeld het sluikstorten aan banden te leggen.

Identiteit

Respect voor onze eigenheid, die we moeten koesteren. Voor ons familieleven, ons sociaal leven en de opvoeding van onze kinderen met onze waarden.

Senioren

Respect ook en vooral voor de alsmaar grotere groep senioren. Zij verdienen ons respect, want zij hebben ons gebracht waar we nu zijn. In een maatschappij waar iedereen kansen krijgt.

 

Balen-Olmen verdient AANDACHT.

Verkeer

Beide grote woonkernen, Balen Centrum en Olmen kennen een probleem met verkeersdoorstroming. Dat verdient meer aandacht. Dat verdient een oplossing op lange termijn. Lapmiddelen helpen helaas niet met het steeds drukker wordende verkeer.

Senioren

Ook moet er aandacht gaan naar het wonen en welzijn van onze senioren. De mogelijkheden om dicht bij familie te wonen moet worden aangemoedigd. Niet iedereen is gelukkig in een RVT.

Verenigingen

Onze verenigingen verdienen aandacht. Zowel sport, cultuur, hobby-clubs als jeugd- en sociaal geangageerde vereningingen. Hun mogelijkheden optimaliseren. Dat is een uitdaging die we willen aangaan.

Balen-Olmen verdient RUIMTE.

Parkeerplaats

Zoals wel meer gemeenten kampen we met een parkeertekort op plaatsen en momenten. Herbestemming van open ruimten is een eerste stap om dit aan te pakken.

Sport

Maar Balen-Olmen verdient ook meer ruimte om onze sport of hobby uit te oefenen, zonder dat we daarvoor bij een club moeten aansluiten. Maar ook die clubs hebben ruimte en faciliteiten nodig. Daar willen wij voor zorgen zonder dat het de gemeenschap geld kost.

Feestzaal

Balen verdient ook ruimte om te feesten. Daarom hebben we een feestzaal nodig die ook beschikbaar is voor particulieren en bedrijven. De ruimte is er. Het regelement staat het momenteel helaas niet toe. Deze mogelijkheden moeten minstens zelfbedruipend zijn en niet steeds leunen op de gemeentekas.

volg ons ook op facebook

Hoe stem ik geldig?

Stemmen

Links